Site stats

Înființare SRL-D

100% Online, în toate județele din România
Fără notar și deplasări inutile


Ce este un SRL-D ?

          În scopul dezvoltării mediului de afaceri, a fost lansat "Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri". Prin intermediul acestui program se acordă facilități pentru firmele nou-înființate de întreprinzătorii debutanți în afaceri, care desfășoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată.


Cine poate beneficia de acest program ?

          ,,Pentru a fi beneficiar al programului, conform prevederilor Art.2 din OUG nr. 6/2011, anteprenorul debutant în afaceri este persoana fizică majoră care îndeplinește următoarele condiții:

a) are capacitate juridică deplină de exercițiu
b) anterior datei înmatriculării societății în registrul comerțului nu a mai deținut și nu deține calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European
c) înființează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă
d) completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.''

Contactează-ne:

0771523576

office@mbvconsult.ro 

Comandaţi serviciul de Inființare S.R.L.-D.

Completaţi formularul şi vă vom contacta în cel mai scurt timp posibil.

  • Tot ce ai de facut este completarea formularului si apasarea butonului pentru comandarea serviciului de înfiintare al SRL-D-ului iar noi ne ocupăm de redactarea tuturor documentelor necesare pentru întocmirea dosarului de înființare cât și înregistrarea acestuia la Registrul Comertului de pe langă Tribunalul competent aflat în oricare județ din Romania.