Site stats

PFA: tot ce trebuie să știi despre înființarea și gestionarea unui PFA

17.03.2023

     Înregistrarea ca Persoană Fizică Autorizată este cea mai simplă modalitate prin care se poate desfășura o activitate economică în mod legal și independent. Această formă de întreprindere economică se adresează celor care folosesc forța de muncă proprie și au capacitate deplină de exercițiu. Dacă îți dorești să devii antreprenor și să pui bazele unei mici afaceri, iată tot ce trebuie să știi despre înființarea și gestionarea unui PFA:

Ce înseamnă PFA?

     Persoana Fizică Autorizată este o formă de organizare juridică ce permite desfășurarea unui tip de activitate economică aleasă de titular și permisă prin lege. Procedura de înregistrare a unui PFA este reglementată de Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului și OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare.

Cine poate fi PFA?

     Există anumite condiții ce trebuie îndeplinite pentru a putea desfășura o activitate ca Persoană Fizică Autorizată. Sunt eligibile persoanele cu vârsta de peste 18 ani, care nu au fost sancționate pentru săvârșirea unor fapte cu privire la disciplina financiar-fiscală. În plus, este necesară și o pregătire profesională a titularului în domeniul în care intenționează să se autorizeze, precum și o declarație pe propria răspundere că îndeplinește toate condițiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare.

     Cei care vor să lucreze ca PFA trebuie să stabilească și un sediu profesional pentru viitoarea firmă și, în funcție de necesitate, pot demara și o procedură de deschidere punct de lucru pentru PFA odată cu înregistrarea entității juridice. Spre deosebire de sediul profesional, punctul de lucru poate fi deschis și mai târziu, într-o locație distinctă.

Ce presupune deschiderea unui PFA?

     Cu toate că înregistrarea ca PFA este relativ simplă, acest proces vine la pachet cu anumite provocări. Fondatorul este întotdeauna o singură persoană, iar după constituirea formei juridice se poate aduce în firmă doar soțul/soția, nu alți asociați. Iată pașii ce trebuie parcurși pentru înființarea PFA:

 • Alegerea unei activități economice care să se încadreze în categoriile permise pentru PFA. Se pot alege maxim 5 coduri CAEN, iar titularul trebuie să se asigure că are pregătire/experiență profesională pentru fiecare cod CAEN în parte;

 • Rezervarea denumirii pentru PFA, procedură ce face online, pe website-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului, sau fizic, la ghișeul instituției. În mod obligatoriu, denumirea trebuie să includă numele fondatorului;

 • Stabilirea sediului profesional și, după caz, a punctelor de lucru;

 • Pregătirea documentației și depunerea actelor la sediul Registrului Comerțului din zona unde îți vei desfășura activitatea. Dacă deții semnătură electronică poți deschide o firmă online, mai repede și mai ușor.

Care sunt actele necesare pentru înregistrarea ca PFA?

     Dacă vrei să devii Persoană Fizică Autorizată și ai înțeles ce este nevoie să faci în acest sens, îți trebuie următoarele documente:

 • Actul de identitate, respectiv buletin sau pașaport, în copie certificată olograf privind conformitatea cu originalul;

 • Documente care atestă pregătirea profesională, în copii certificate olograf privind conformitatea cu originalul;

 • Acte care atestă proprietatea sau dreptul de folosință asupra sediului profesional și/sau spațiului cu destinație de punct de lucru;

 • Dovada verificării disponibilității și rezervării denumirii pentru PFA, în original;

 • Verificarea unicității calității de PFA;

 • Informații din cazierul fiscal, în original;

 • Specimen de semnătură autorizat de către un notar public sau de către directorul Oficiului Registrului Comerțului;

 • Declarație pe propria răspundere privind patrimoniul de afecțiune, dacă este cazul;

 • Dovada privind împuternicirea unei alte persoane să îndeplinească formalitățile pentru înființarea PFA, dacă este cazul.

Pe lângă aceste documente va trebui să atașezi dosarului de înființare PFA și o serie de formulare disponibile pe site-ul ONRC:

 • Cerere de înregistrare;

 • Anexă privind înregistrarea fiscală;

 • Declarație-tip pe propria răspundere care atestă faptul că nu desfășori nicio activitate la sediul profesional menționat și/sau sediile secundare;

 • Avizul asociației de proprietari privind schimbarea destinației imobilelor colective, dacă este cazul;

 • Declarația titularului PFA că soțul/soția participă în mod obișnuit la activitatea desfășurată de PFA, după caz.

     Dacă cererea de înregistrare a PFA este semnată de persoana împuternicită, se depune și declarația pe proprie răspundere dată sub semnătură privată de titularul PFA, prin care se atestă că îndeplinește condițiile legale privind deținerea și exercitarea acestei calități. După depunerea dosarului complet, Oficiul Registrului Comerțului va elibera autorizația de funcționare în aproximativ 3 zile lucrătoare.

Ce înseamnă gestionarea unui PFA?

     O Persoană Fizică Autorizată nu are obligația să angajeze sau să încheie contract cu un contabil, însă are obligația să organizeze contabilitatea. Practic, titularul își poate gestiona singur afacerea, prin contabilitate în partidă simplă reglementată de OMFP nr. 170/2015 sau prin contabilitate în partidă dublă, de la începutul exercițiului financiar următor celui în care a decis acest lucru.

     În ceea ce privește impozitarea, PFA are de ales între a-și plăti taxele în sistem real sau pe bază de normă de venit. În primul caz, Persoana Fizică Autorizată este obligată să-și țină contabilitatea în partidă simplă, determinarea venitului net făcându-se ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile. Pentru a doua situație, venitul brut se calculează în baza normelor de venit, în funcție de codurile CAEN.

Care sunt obligațiile unui PFA?

 • Întocmirea documentelor ce justifică operațiunile economico-financiare;

 • Inventarierea la începutul activității, precum și la încetarea acesteia, sau, după caz, cel puțin o dată pe an;

 • Completarea Registrului de Evidență Fiscală;

 • Înregistrarea în REVISAL a tuturor contractelor de muncă, dacă este cazul. Un PFA își poate desfășura activitatea pe cont propriu sau împreună cu cel mult trei persoane angajate cu contract individual de muncă;

 • Depunerea declarațiilor unice și a altor declarații necesare, după caz;

 • Folosirea unor facturi completate potrivit Codului Fiscal;

 • Calcularea anuală a venitului net.

Cum te poate ajuta MBV Consult?

     Înregistrarea unei entități legale are implicații clare în ceea ce privește răspunderea titularului, activitatea desfășurată, stabilirea sediului profesional sau modul în se ține evidența contabilă.

     MBV Consult te poate susține în procesul de înființare PFA online. Primești consultanță specializată din partea noastră, deschidem PFA-ul în numele tău și, mai mult, dacă nu ai un spațiu pentru sediul profesional, îți oferim găzduire la unul dintre colaboratorii noștri. În funcție de situație, te putem ajuta și pentru închidere PFA sau efectuarea anumitor modificări la ONRC.